OPPLÆRINGSKONTORET FOR MATFAGENE


Opplæringskontoret for matfagene er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i felleskap har påtatt seg opplæringsansvar. Vi har lærlinger i fagene slakter, butikkslakter, kjøttskjærer, pølsemaker, baker, konditor og industriell matproduksjon.

Vårt mål er at rekrutteringen til fagene opprettholdes og at våre medlembedrifter er til en hver tid oppdaterte på læreplaner og utfører faglig god opplæring til våre lærlinger. Vi vil også bidra for at våre bedrifter og lærlinger har det bra under læretiden.


I dag jobber vi sammen med
0
Medlemsbedrifter
0
vgs. skoler
0
LÆRLINGER

LÆREFAGENE

Restaurant- og matfag - veien til det rette yrket!

Les også mer om fagene her

MEDLEMSBEDRIFTER


Her finner du en oversikt og direkte linker til medlemsbedriftene i Opplæringskontoret for Matfagene Rogaland. Kanskje du en gang får fast jobb her.


Se bedrifter

LÆREPLASSER


Her finner du en oversikt og direkte linker til medlemsbedriftene i Opplæringskontoret for Matfagene Rogaland som søker etter lærlinger i dag.


Se oversikt