Opplæringskontoret for matfag er et samarbeidorgan for flere bedrifter som i felleskap har påtatt seg opplæringsansvar. Vi har over 40 lærlinger i fagene slakter, butikkslakter, kjøttskjærer, pølsemaker, baker, konditor og industriell matproduksjon.

Vårt mål er at rekruteringen til fagene opprettholdes og at våre medlembedrifter er til en hver tid oppdaterte på læreplaner og utfører faglig god opplæring til våre lærlinger. Vi vil også bidra for at våre bedrifter og lærlinger har det bra under læretiden. Eva Grøsfjeld, Daglig leder

Bjødnabeen 10, 4033 Stavanger

Telefon:  51 95 03 52  Mobil: 91 54 48 66

E post: mat.drikke@noh.no