PRAKSISKANDIDATORDNINGEN


Revidert JANUAR 2017


LAST NED SOM PDF

MÅLGRUPPE

Praksiskandidatordningen gjelder for voksne som har lang og allsidig praksis innenfor et fag, men som mangler formell fagutdanning. Opplæringslovens § 3-5, gir deg mulighet for å avlegge fagprøve/svenneprøve i faget etter nærmere bestemmelser. Seksjon for fag- og yrkesopplæring behandler oppmeldinger fra personer registrert i folkeregisteret med bosted i Rogaland. Er du bosatt i et annet fylke, ta kontakt med hjemfylket ditt.

KRAV TIL TEORI

Praksiskandidater avlegger en egen teorieksamen i lærefaget (forskrift til opplæringsloven, § 3-55). Eksamen må være bestått før oppmelding til fagprøve/svenneprøve. Privatistkontoret er ansvarlig for teorieksamen i alle fag. Påmelding til eksamen skjer via www.privatistweb.no. Vær oppmerksom på frister for melding til eksamen.

KRAV TIL PRAKSIS

For praksiskandidater skal samlet praksis/arbeidserfaring og eventuell tidligere utdanning være 25 prosent lengre enn den fastsatte læretiden i faget. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor hovedområdene i læreplanen for faget. Praksisen skal være relevant og allsidig.

Oversikt over de ulike læreplanene finnes på www.udir.no/kl06. Relevant skolegang blir godskrevet som fradrag i praksis etter fastsatte regler (forskrift til opplæringsloven § 11).

Se www.rogfk.no for mer informasjon om krav til praksis. Vi anbefaler at du går gjennom læreplanen for faget sammen med arbeidsgiver(e) for å vurdere om praksisen din er tilstrekkelig og allsidig i henhold til formålet med faget og kompetansemålene.

KRAV TIL DOKUMENTASJON

Praksis/arbeidserfaring: Attester/bekreftelse fra arbeidsgiver(e). Attestene skal si noe om arbeidssted, stillingsstørrelse og tid for arbeidsforholdet. Arbeidsgiver skal bekrefte at du har arbeidet innenfor fagets hovedområder, med underskrift fra arbeidsgiverrepresentant. Eksempel på attest ligger på våre hjemmesider, www.rogfk.no under område: Utdanning -praksiskandidater Bevitnelser/sertifikater: Attesterte kopier av disse må legges ved oppmeldingen.

KRAV OM INNBETALT PRØVEAVGIFT

Før oppmelding til praktisk prøve, må prøveavgift være innbetalt til bankkontonummer: 3201 07 02290. Merk innbetalingen: Prøveavgift, og navn på den som skal avlegge prøve. Kopi av gyldig kvittering legges ved oppmeldingen.

Prøveavgift pr. januar 2017:

  • For førstegangsprøve kr. 902,-
  • For andregangsprøve kr. 1806,-
  • Innbetalt prøveavgift refunderes ikke.