Pølsemaker


Pølsemakeren jobber med produksjon av pølser og andre kjøttvarer. Som pølsemaker jobber du i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, farser, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff.

Vanlige arbeidsoppgaver for en Pølsemaker:

  I mindre håndverksbedrifter arbeider pølsemakeren også med å bearbeide kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer. Pølsemakeren kan også arbeide i kjøttdisker. Da vil en del av jobben være å selge kjøttvarer og veilede kunder.

  Pølsemakere må kunne mye om råvarene og de ulike bearbeidingsprosessene. Som pølsemaker må du være bevisst på økonomi og unngå svinn.

  Du må også ha kunnskap om regelverk innenfor mattrygghet og hygiene. I det daglige arbeidet jobber pølsemakeren med både håndverktøy og mer avanserte maskiner. Det er derfor viktig at du også har kunnskap om HMS.

  Hvor jobber Pølsemakere?

  Som pølsemaker kan du arbeide i industribedrifter, i mer håndverkspregede kjøttbedrifter, spesialbutikker eller i ferskvareavdelinger i butikk.

  Les mer om utdanningen