MEDLEMSBEDRIFTER


Opplæringskontoret for matfag er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i felleskap har påtatt seg opplæringsansvar. Medlemsmassen består av matprodusenter, butikker, slakterier, bakerier, konditorier, meierier, hoteller, kaféer, restauranter, kantinebedrifter m.m i Rogaland.

BAKERI OG KONDITORI


BUTIKKER OG SERVERINGSSTEDER


SLAKTERIER OG PRODUSENTER


MEIERIER


HOTELLER


ANDRE BEDRIFTER


Opplæringskontoret ordner alt det administrative rundt det å ha en lærling og søker for bedriften slik at den blir godkjent som lærebedrift og organisering av eventuelle kurs hvis det er behov for det.

Bli medlemsbedrift